NIEUWS ACTUEEL STADSKANAAL

16. nov, 2017

Gemeenten verzetten zich tegen het idee van het kabinet-Rutte III om mensen met een handicap voor hun werk minder te betalen dan het minimumloon en ook bij werkgevers ontstaan er twijfels over.

Aart van der Gaag, die in het voorjaar nog namens werkgeversorganisatie VNO-NCW een plan presenteerde waar dit idee in voorkwam, zegt nu dat het voor hem “een heilig principe” is dat werk moet lonen. “Het bevalt mij niks dat dat nu voor deze mensen niet meer zo zal zijn.”

500 miljoen bezuinigen
In het regeerakkoord staat dat werkgevers deze werknemers onder het minimumloon mogen gaan betalen – alleen voor hun (beperkte) productiviteit – en dat de gemeenten het salaris zullen aanvullen. Maar tot welk bedrag is niet duidelijk. De gemeenten zelf gaan ervan uit dat dat tot bijstandsniveau zal zijn, omdat Rutte III van het geld dat ermee wordt bespaard 20.000 extra ‘beschutte werkplekken’ wil creëren voor mensen met een handicap, het kabinet rekent op een bezuiniging van 500 miljoen euro per jaar.

CDA-wethouder Huib van Olden uit Den Bosch, die niets van het kabinetsplan moet hebben, zegt: “Wij mogen als gemeenten ook niet aan loonpolitiek doen. Wij kunnen alleen maar uitkeringen geven.”

Werk moet lonen
Volgens het ministerie van Sociale Zaken wordt het zeker niet bijstandsniveau en vindt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) zelf ook dat werk moet lonen. Maar hoe het plan er wél uit komt te zien, is niet duidelijk. Pensioen zullen de werknemers in elk geval niet meer opbouwen. Als het idee wordt uitgevoerd, hoeven werkgevers die premies niet meer te betalen.

De Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart, voorzitter van de commissie sociale zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zegt dat de wethouders zich grote zorgen maken over de verlaging van het inkomen van deze groep. “Je haalt bij kwetsbare mensen de motivatie weg om nog aan het werk te gaan.” De VNG wil zo snel mogelijk bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) langs om erover te praten.

Nooit de bedoeling
De maatregel kan iedereen raken die met loonkostensubsidie en begeleiding aan het werk is. Nu er in de sociale werkplaatsen geen werknemers meer bij komen, heeft het bedrijfsleven beloofd om de komende jaren 100.000 mensen met een handicap aan zulk werk te helpen, de overheid heeft 30.000 banen toegezegd.

Van der Gaag zegt dat hij het deze werknemers niet gunt dat ze veel minder gaan verdienen en dat het wat hem betreft nooit de bedoeling is geweest dat ze zouden teruggaan tot bijstandsniveau. “Ik kan het niet anders lezen dan dat het zo gaat.” Ook hij maakt zich zorgen over de motivatie. Van der Gaag probeerde de afgelopen drie jaar namens VNO-NCW, MKB-Nederland en de land- en tuinbouworganisatie LTO om mensen met een handicap bij bedrijven te laten werken en zag, zegt hij, dat de motivatie nu al vaak een probleem is.

(Bron: NRC)

6. nov, 2017

Lagere eigen bijdrage langdurige zorg in 2018

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van VWS de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen met ingang van 2018.

Langdurige zorgDe maatregel is gericht op mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of in een verpleeghuis wonen. De eigen bijdrage is afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%.

Ruim dertigduizend mensen gaan erop vooruit door de maatregel, vooral mensen met een middeninkomen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand.

Stapeling zorgkosten

Hiermee neemt het kabinet vanaf 1 januari 2018 de eerste stappen om de stapeling van zorgkosten aan te pakken. Het kabinet wil ook de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg halveren, van 8 naar 4% van het vermogen.

Het ministerie van VWS gaat met gemeenten overleggen over een eenvoudig en transparant abonnementstarief van 17,50 per vier weken, voor huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente.

De bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen krijgen een plafond van 250 euro per jaar. Eerder is al besloten om het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021.

Betaalbaar

Met deze maatregelen blijft de zorg en ondersteuning betaalbaar voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden.

Bron: Rijksoverheid

27. jan, 2016

Gehandicapten Platform Stadskanaal blijft zich verbazen over obstakels

STADSKANAAL – De Hema winkel in Stadskanaal krijgt een 10 plus van Stichting Gehandicapten Platform Stadskanaal. Dat zeggen de bestuursleden Annie Geertsma en Albert Klarenbeek.

door Paul Abrahams

“Kijk bijvoorbeeld eens naar het toilet voor de gehandicapten. Die voorziening voldoet werkelijk aan alle eisen die vandaag de dag gesteld worden. Een visitekaartje voor Stadskanaal. Daar kan iedereen een puntje aan zuigen. Het staat helaas in schril contrast tot toiletten voor gehandicapten in andere openbare gebouwen in de gemeente. Je moet eens weten hoe vaak het toilet wordt gebruikt als bezemkast.”

Op uitnodiging van het Stichting Gehandicapten Platform Stadskanaal krijgt uw verslaggever een rondleiding door (het centrum van) Stadskanaal.

“We signaleren de meest uiteenlopende obstakels, waardoor het lastig wordt voor gehandicapten om in de samenleving te participeren”, vertelt Annie Geertsma. Zij is voorzitter van de belangenvereniging. “Enkele jaren geleden hebben bijvoorbeeld alle bushaltes in de gemeente Stadskanaal een flinke opknapbeurt gekregen. Wat schetst onze verbazing? In de Atlantislaan staan twee bushaltes tegenover elkaar. De ene bushalte is prima, maar aan de overkant is ‘vergeten’ om een oprit/afrit aan te leggen. Daar stuit de rolstoelgebruiker op een hoge stoeprand. De bushalte is alleen te bereiken via een grasveld. Ook nog eens drassig en bijna onbegaanbaar als het heeft geregend of gesneeuwd.”

Een paar honderd meter verderop zijn bij een gezondheidscentrum enkele parkeerplaatsen voor gehandicapten aangelegd. “Een prima zaak natuurlijk”, vervolgt Albert Klarenbeek. “Maar de parkeerplaatsen zijn aangelegd naast een hoge steile trap. Gehandicapten moeten nu een stuk verder lopen of rijden in de rolstoel naar een hellingbaan om de apotheek of de huisarts te bereiken. Wij denken dan? Wie bedenkt zoiets? Waarom worden die parkeerplaatsen niet vlak bij die hellingbaan aangelegd? Waarom wordt van te voren niet overlegd met verschillende belangenpartijen. Die meer verstand van zaken hebben. Zo is bijvoorbeeld de lift in het gemeentehuis ook te klein voor een scootmobiel. Die meneer of mevrouw kan dus niet de vergadering van de gemeenteraad bijwonen.”

Het platform is ook niet bepaald te spreken over de aanleg van het trottoir voor de winkels aan de Hoofdstraat. “Veel te schuin en daarom gevaarlijk”, moppert het tweetal. “Hoogste tijd om dat weer aan te passen.”

Stichting Gehandicapten Platform Stadskanaal is van plan om op korte termijn een rondgang te maken door de gemeente om de verschillende knelpunten in kaart te brengen.

“Weet wel. Het is beslist geen onwil van de overheid en van ondernemers. Iedereen is ook van goede wil om gehandicapten te helpen als het nodig is. Maar met hele simpele oplossingen kun je een probleem vaak goed oplossen. Je moet alleen kritisch door een andere bril gaan kijken. Door de bril van een gehandicapte die dagelijks wordt geconfronteerd met obstakels die de toegankelijkheid belemmeren.”

- See more at: http://www.kanaalstreek.nl/breaking/49498/gehandicapten-platform-stadskanaal-blijft-zich-verbazen-over-obstakels/#sthash.g0ilv1xF.dpuf

1. nov, 2015

Afgelopen week hebben wij  in het kader van  toegankelijk Stadskanaal, een rondje in de wijken gemaakt.

kijkt uzelf naar de foto's. 

Een deel van de foto's staan al onder het kopje toegankelijkheid.

2. sep, 2015

We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Om deel te nemen aan klankbordgroepen, bestuursfuncties, hand -en spandiensten etc. Interesse?

Mail dan secretaris@gehandicaptenstadskanaal.nl